Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín
EDUNET - rychlá šetření

Vítáme Vás v sekci Rychlá šetření na stránkách projektu. Tato krátká šetření, která provádíme cca 1x za měsíc (ve školním roce) na školách zapojených v projektu, nám slouží ke sledování inovací ve výuce v závislosti na používané didaktické a výpočetní technice.

Pokud jste neregistrovaným uživatelem, pak jsou Vám k dispozici všechny publikované výstupy jednotlivých šetření a můžete se zúčastnit šetření určeného této skupině respondentů. Tato šetření nejsou označena symbolem žlutého klíče. Zadané údaje se Vám nezobrazí, ale budou souhrnně zpracovány za všechny respondenty a výsledek bude na tomto místě publikován po skončení rychlého šetření.

Pokud jste registrovaným uživatelem, pak se pro práci přihlašte pomocí přihlašovacích údajů vaší školy (tj. 16 škol zapojených do projektu EDUNET). Šetření, které je připraveno pro vyplnění údajů, si můžete předem vytisknout a požadovaná data doplnit. Při vlastním vyplnění na počítači je tato činnost časově omezena na 30 minut. Zadané údaje se Vám zobrazí a celkové vyhodnocení šetření bude dostupné cca do týdne po termínu uzavření ve formátu PDF. Data můžete využívat libovolným způsobem.

Metodická podpora učitele

Platnost: 5.2.2014 - 30.4.2014

Zjišťujeme, jakou metodickou podporu má učitel na své škole. Můžete zvolit samozřejmě i více možností.

Šetření již skončilo.

Krajská konference 11.6.2012 - workshopy

Platnost: 13.6.2012 - 20.6.2012

Výstupy z ws.

Šetření již skončilo.

Materiály z konference - pomůcka?

Platnost: 9.10.2011 - 31.10.2011

Velmi oceníme vyjádření k na konferenci představeným a zde publikovaným materiálům. Označte materiály (i více), o kterých si myslíte, že pro vás budou prakticky využitelné.
Potěší nás Váš zájem o příští konferenci.

Šetření již skončilo.

Výstupy z konference 22.09.2011 - workshopy

Platnost: 26.9.2011 - 27.9.2011

Zpětná vazba pro lektory jednotlivých workshopů.

Šetření již skončilo.

V čem bych se v ICT chtěl(a) lépe orientovat

Platnost: 10.5.2011 - 10.6.2011

Krátké dotazníkové šetření slouží ke sběru dat účastníků naších ICT kurzů, ale zajímá nás také názor ostatní pedagogické veřejnosti.
Děkujeme za Vaše odpovědi.

Šetření již skončilo.

Jarní konference 2011 - využívání ICT ve výuce přírod. věd

Platnost: 6.3.2011 - 10.3.2011

Využívání ICT ve výuce přírodních věd a technických oborů.

Šetření již skončilo.

Použitý prohlížeč pro Profil Škola21

Platnost: 2.1.2011 - 5.1.2011

Prosím vyplňte. Pokud jste v průběhu práce používali více různých prohlížečů, prosím uveďte ten, se kterým jste měli problém a tento popište.

Šetření již skončilo.

Krajská konference 25.11.2010 - workshopy

Platnost: 29.11.2010 - 10.12.2010

Výstupy z ws.

Šetření již skončilo.

Krajská konference - 4. 3. 2010

Platnost: 10.3.2010 - 31.3.2010 23:59:59

Průzkum mezi 135 účastníky akce o jejich postojích k tvorbě výukových materiálů učiteli.

Šetření již skončilo.

Krajská konference 25.11.2009 - informace z workshopů

Platnost: 18.1.2010 - 23.1.2010

Zpětná vazba z workshopů akce.

Šetření již skončilo.

Registrace projektu na krajskou konferenci

Platnost: 25.10.2009 - 3.11.2009

Zde můžete přihlásit projekt Vaší školy, který řeší ICT tématiku (v realizaci byl po 1. 1. 2007, realizace nezačala později než 1. 1. 2009).

Za školu můžete přihlásit max. 2 projekty, které vyhovují podmínce:
- data zahájení realizace
- řešení ICT problematiky vaší školy

Šetření již skončilo.

Konference Chyceni do informační sítě

Platnost: 20.4.2009 - 30.4.2009

Krajská konference zaměřená na využívání ICT ve školách v MSK.

Šetření již skončilo.

Konference Výuka podporovaná ICT - bílý dotazník

Platnost: 11.11.2008 - 14.11.2008

Hodnoceno účastníky ws.

Šetření již skončilo.

Sběr dat po semináři

Platnost: 29.4.2008 - 1.5.2008

Vyhodnocení.

Šetření již skončilo.

Průzkum potřeb škol v oblasti ICT kompetencí

Platnost: 25.8.2007 - 30.9.2007

ICT ve školách vyžadují dostatek znalostí a dovedností učitelů či správců k jejich nasazení do vyučovacího procesu. Následující průzkum mapuje zájem škol v MSK o vzdělávání koordinátora ICT a učitelů. Jeho výsledky budou vyhodnoceny začátkem října 2007. Školy, které anketu vyplní, budou osloveny s nabídkou takových školení (značná část z nich je pro účastníky zdarma).

Šetření již skončilo.

Pouze pro registrované uživatele Změny ve výuce zapojených škol

Platnost: 15.11.2006 - 29.11.2006

Tímto šetřením budeme sledovat, zda na školách po absolvování cca poloviny objemu vzdělávacích aktivit, dochází k posunu v přístupu učitele k vyučovacímu procesu a k žákům.

Šetření již skončilo.

Závěrečná zpráva je k disposici zde: sber-listopad.pdf (12 kB)

Pouze pro registrované uživatele Využítí rychlého šetření

Platnost: 18.9.2006 - 22.9.2006

Toto šetření provádějí jeho účastníci poprvé přes webové rozhraní. Ptáme se jich, při osobní asistenci s vyzkoušením způsobu práce s formulářem šetření, na jejich doporučení a poznatky z práce s touto funkcí webu projektu.

Šetření již skončilo.

Doba konání DVPP

Platnost: 7.11.2013 - 20.12.2013

Předpokládáme, že existuje doba konání vzdělávacích akcí, která je pro Vás a pro školu vhodnější. Pokud budeme vědět, kterou upřednostňujete, budeme se snažit podle toho organizovat naše akce.

Šetření již skončilo.

Výstupy z Krajské konference 11.6.2012

Platnost: 12.6.2012 - 20.6.2012

Zpětná vazba od účastníků akce (dopolední blok přednášek).

Šetření již skončilo.

Výstupy z konference 22.09.2011 - hlavní program

Platnost: 26.9.2011 - 27.9.2011

Zpětná vazba od účastníků akce (dopolední blok přednášek, soutěžní přehlídka ICT projektů škol).

Šetření již skončilo.

Žákovský dotazník - TechNIK

Platnost: 25.5.2011 - 9.6.2011

Sběr dat od žáků 2. a 3. ročníků maturitních oborů střední škol v MSK.

Šetření již skončilo.

Jarní konference 2011 - dotazník z ws

Platnost: 6.3.2011 - 10.3.2011

Dotazník z workshopu.

Šetření již skončilo.

Z porady ředitelů základních škol

Platnost: 24.2.2011 - 3.3.2011

Sběr dat z února 2011.

Šetření již skončilo.

Krajská konference 25.11.2010

Platnost: 29.11.2010 - 10.12.2010

Dotazník z hlavního bloku programu, téma vyhodnocení ICT ve škole (vazba na příspěvek pana Neumajera).

Šetření již skončilo.

Krajská konference - 4. 3. 2010 - malý dotazník

Platnost: 11.3.2010 - 31.3.2010 23:59:59

Šetření z workshopů

Šetření již skončilo.

ICT ve školních projektech

Platnost: 18.1.2010 - 23.1.2010

Tímto šetřením jsme zjišťovali aktuální zkušenosti účastníků konference s přípravou a realizací projektů ve škole.

Šetření již skončilo.

Registrace projektu na krajskou konferenci II.

Platnost: 3.11.2009 - 11.11.2009

Zde můžete přihlásit projekt Vaší školy, který řeší ICT tématiku (začátek realizace spadá do období od 1. 1. 2007 do 1. 1. 2009).

Za školu můžete přihlásit max. 2 projekty, které vyhovují podmínce:
- data zahájení realizace
- řešení ICT problematiky vaší školy

Šetření již skončilo.

Konference Chyceni do informační sítě - oranžový dotazník

Platnost: 23.4.2009 - 30.4.2009

Krajská konference - sledování zájmu účastníků v ICT vzdělávání (oblasti zájmu).

Šetření již skončilo.

Konference Výuka podporovaná ICT - žlutý dotazník

Platnost: 11.11.2008 - 14.11.2008

Hodnoceno účastníky ws.

Šetření již skončilo.

Konference Výuka podporovaná ICT - modrý dotazník

Platnost: 11.11.2008 - 14.11.2008

Odpovědi z dopoledního programu.

Šetření již skončilo.

Perspektiva 2010 - sběr dat

Platnost: 29.3.2008 - 10.5.2008

Tímto šetřením provádíme analýzu potřebnosti ICT vzdělávání na základních a středních školách v MSK.
Prosíme respondenty o vyplnění údajů dle instrukcí lektora školení, v rámci kterého údaje zadávají.

Šetření již skončilo.

Pouze pro registrované uživatele Změny v metodách práce v zapojených školách

Platnost: 8.2.2007 - 25.2.2007

Tímto šetřením sledujeme proces zkvalitňování výuky jako důsledek vzdělávacích aktivit, kterými procházejí pedagogičtí pracovníci v projektu EDUNET.
Sledování probíhá ve dvou úrovních:
- pedagogický sbor a vývoj vztahů v tomto týmu;
- vztahy (a jejich vývoj) mezi učiteli a žáky.

Šetření již skončilo.

Závěrečná zpráva je k disposici zde: sber-unor.pdf (12 kB)

Pouze pro registrované uživatele Podpora škol v projektu

Platnost: 4.10.2006 - 14.10.2006

Tímto krátkým šetřením ověřujeme zda, kým a jakou formou byla podpořena účast zapojených 16 základních škol z Moravskoslezského kraje v projektu EDUNET.

Šetření již skončilo.

Pouze pro registrované uživatele Využívání ICT ve výuce

Platnost: 1.6.2006 - 30.6.2006

V rámci projektu EDUNET byla školám zapůjčena na dobu 5 let didaktická a výpočetní technika pro zavádění inovací do výuky (dataprojektor, digitální fotoaparát a notebook, dále jen sada). Tato anketa sleduje, jakým způsobem se start inovací školám podařil. Otázky se vztahují k využití této sady v aktivitách školy.

Šetření již skončilo.

Závěrečná zpráva je k disposici zde: rychle-setreni-06-2006.pdf (85 kB)

 

KVIC Nový Jičín, webmaster (zavináč) kvic (tečka) cz